Lær mer om varmepumper!

Installasjon av varmepumpe.

Foto: Rørkjøp

Varmepumper har mange fordeler, blant annet lav installasjonskostnad, lav vedlikeholdskostnad, lang levetid og høy energibesparelse.

Ved å installere en varmepumpe kan du utnytte energi fra for eksempel ute-luften. De vanligste energikildene for varmepumper i Norge er uteluft, bergvarme, jordvarme og sjøvann. En rørlegger med fagkompetanse innen varme og energi kan i forkant vurdere radiatorer, røropplegg og andre varmegivere som allerede er installert for å vurdere hva som
kreves for å sikre en tilfredsstillende opp-varmingskomfort og god økonomi hos deg.

Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Luften utenfra varmer opp kjølemediet slik at det fordamper (går fra væske til gass). Kompressoren øker trykket slik at kjølemediet, som nå er i gassform, blir enda varmere. Kjølemediet går videre til en kondensator hvor varmen blir tatt opp. Kondensatoren avgir så varme til omgivelsene. Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse. Merk at denne varmepumpen ikke gir varmt tappevann. Luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.
 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.
 • Bruker panelovner til oppvarming i dag.
 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt.
 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.

Luft-til-vann-varmepumpe gjør at du kan utnytte varmen fra luften til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen. En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
 • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
 • Har vannbårent varmesystem i huset. 

Væske-til-vann-varmepumpe (også kalt bergvarmepumpe, jord-varmepumpe eller sjøvarmepumpe) bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen. En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

 • Deg som ønsker en fornybar varme-kilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. 
 • Boliger med vannbårent varmesystem.

Avtrekksvarmepumpe (også kalt ventilasjonsvarmepumpe), kan dekke en betydelig del av oppvarmings-behovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft. En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for deg som: 

 • Vil ha en fornybar varmekilde.
 • Har avtrekksventilasjon, men ikke
 • balansert ventilasjon.
 • Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
 • Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon

Kilde: Enova.no

Les mer om støtteordning fra Enova her!